KKK

Korduma kippuvad küsimused

Küsimus:
Kuidas saab teie laulustuudiosse õppima tulla?
Vastus:
Kord aastas toimuvad vastuvõtukatsed ja vastuvõtt toimub katsete tulemuste põhjal.

 

Küsimus:
Millal toimuvad vastuvõtukatsed?
Vastus:
Kord aastas,  maikuu lõpus

NB!  2017.a. toimuvad vastuvõukatsed  27. mail kell 10

 

Küsimus:
Kui vanalt saab teie laulustuudiosse õppima tulla?
Vastus:
Alates 10. eluaastast.

 

Küsimus:
Kas eelnev katsetele registreerimine on vajalik?
Vastus:
Varem registreerida pole võimalik. Katsele tulles tuleb kohapeal täita vastav avaldus.

Küsimus:

Kuidas katseteks valmistuda?

Vastus:

Katsetel tuleks esitada 2 erineva iseloomuga laulu. Üks lauludest peaks kindlasti olema emakeeles ja samas peaks ühte laulu  esitama  ka  ilma saateta, a capella.

 

 

ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
Ülenurme Muusikakooli õppemaks on
30,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse
1. septembrist 31. maini.
Õppemaks tasutakse alati ettemaksuna järgmise kuu eest
Ülenurme Vallavalitsuse arveldusarvele
Swedbank EE032200221028618198 
või
SEB Pank EE791010102034606009.
Selgitusse tuleb lisada märge „muusikakooli õppemaks“
ja õpilase nimi ning kuu,
mille eest tasutakse.
Küsimuste korral palume pöörduda
valla finantsjuhi poole tel. 7502603.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus
kustutada õpilane nimekirjast.